Rosliny zielarskie

Czosnek niedźwiedzi

Czosnek niedźwiedzi – gatunek rośliny z podrodziny czosnkowych z rodziny amarylkowatych. Roślina osiąga wysokość 20–50 cm. Rośnie w płatach, czasami tworzy duże, zwarte łany. Rośnie dziko w runie wilgotnych lasów liściastych, często w postaci rozległych łanów. W Polsce częsty na południu, rzadszy na północy – na stanowiskach naturalnych objęty jest …